Mô tả

Sự phát triển giảng dạy của Bộ tập trung vào hai lĩnh vực chính là “hoạt hình âm thanh” và “thiết kế trò chơi” là trục chính của chương trình giảng dạy. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể dựa trên “thiết kế nghệ thuật, âm nhạc kỹ thuật số, truyền thông phim và truyền hình” và các lĩnh vực chuyên môn liên quan được bao phủ bởi “công nghệ thông tin, phần mềm chuyên nghiệp” làm cơ sở cho nội dung của chương trình giảng dạy.


Our department comprises two fields of media studies: creative animation and film, interactive media and game design. Students will master creative production skills, and explore the economic, cultural and historical relationship between media and society. Students are able to realize their educational objectives within a creative nexus that fully embraces, informs and enriches their academic journey.

Our curriculum focuses on a foundational aesthetics education for digital media design, and provides the resources and the environment to cultivate students of digital design and computer technology. Students will master creative production skills, and explore the economic, cultural and historical relationship between media and society. We promote professionalism with creativity and the highly competitive strength of our students.

Educating students with high quality creative potential prepares them to meet future career challenges.


本系結合台灣數位多媒體產業脈動與發展趨勢,強調以數位科技技術實現創意,課程核心內容為數位多媒體應用技術與資訊互動科技技術。教育目標是培育學生具備:

  1. 設計與企劃能力
    強調培育學生的創新與創意能力,著重設計與美學基礎能力的養成。使學生畢業後,具備數位內容產業所需之美術、設計、企劃等專業。
  2. 具有動畫與遊戲製作能力
    強調實務創作,課程上提供完備的專業知識技術,實務上藉由嚴格的專題創作訓練,使學生具備動畫與遊戲產業使用之專業技術。
  3. 具備跨領域整合能力
    由於數位媒體與數位內容產業涵蓋廣及設計、資訊、人文、行銷各層面,學生透過不同領域元素的專業課程訓練,實現跨領域整合能力。
  4. 具備就業競爭力的與國內外同屬性大學系所及相關領域企業合作,邀訪國內外著名學者專家及優良企業,辦理學術實務研討會,工作研習營與赴業界實務實習,以培育學生符合就業市場競爭力的專業人才。