Department of Digital Multimedia

黎明技術學院
數位多媒體系

本系以培育【具備數位媒體實務能力之專業技術人才】為目標,因應時代與產業的快速精進變化,由系核心能力定訂出的教育目標,在教學課程上,規劃以【影音動畫製作】及【遊戲電競實務】為重點發展特色,培育數位媒體產業所需人才。

Department of Digital Multimedia

黎明技術學院
創意產品設計系

本系將與產業界緊密結合以讓學生瞭解當今社會在時尚設計方面的發展趨勢,提昇學生專業素養,開拓學生的就業競爭能力。
贊助商
Reach out

越南國際產業專班

Sự phát triển giảng dạy của Bộ tập trung vào hai lĩnh vực chính là “hoạt hình âm thanh” và “thiết kế trò chơi” là trục chính của chương trình giảng dạy. Ngoài ra, việc lập kế hoạch cụ thể dựa trên “thiết kế nghệ thuật, âm nhạc kỹ thuật số, truyền thông phim và truyền hình” và các lĩnh vực chuyên môn liên quan được bao phủ bởi “công nghệ thông tin, phần mềm chuyên nghiệp” làm cơ sở cho nội dung của chương trình giảng dạy.

/ 課程規劃

2022 數位多媒體系
課程規劃

教學特色

創意實踐1

1訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

創意實踐2

2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

創意實踐3

3訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

創意實踐4

4訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

創意實踐5

5訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

創意實踐6

6訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

教育目標

企業實習1 70%
企業實習2 80%
1233333企業實習3 90%
企業實習4 95%
Fixmen services

對我們有任何疑問嗎?

 • 如何報考時尚經營管理系呢?1

  11訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

 • 獎學金申請流程

  2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

 • 產學合作協助

  333訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

 • 獎學金申請流程

  444訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

 • 如何報考時尚經營管理系呢?

  555訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

 • 產學合作協助

  666訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。2訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

That’s where we come in

2022 時尚經營管理系 課程規劃

時尚與創意學群「前店後廠、懂做會賣」的跨系整合教學理念

成立培養時尚創意產業企劃經營行銷人才之時尚經營管理系,以使本校成為全台首創且唯一擁有完整培育時尚創意產業設計、研發、生產、服務、經營管理上、下游整合人才之技專院校。

黃 信育

副教授兼系主任

testimony

No results found.

為什麼選擇我們

兩大重點發展領域 「創意生活商品設計」&「數位設計製造」

創意產品設計系以培育兼具「創意實踐力」、「設計表現力」與「商品實作力」的專業產品設計人才為教育目標,並訂定2大重點發展特色領域:「創意生活商品設計」與「數位設計製造」。

/ 加入我們

黎明技術學院
時尚經營管理系

生活在隨處是靈感的城市,或許我們胃口都被養大了,台灣選品指標onefifteen初衣食午,以美好生活為理念,不僅將世界各地美好的設計服裝帶回,同時關注更多的美學能量,在一次次的跨界策展中餵飽你我這些都市男女的身心。